1867 öppnade Malmö Yllefabriks AB (MYA)och 1874 tog August Schmitz över fabriken. Yllefabriken kallades i folkmun för Doffeln, då ylletyget som producerades ofta användes till så kallade Duffel-jackor.

Men det som skulle sätta störst avtryck i Malmöhistorien är händelserna som utspelades den 7 mars 1888, strax innan klockan nio på kvällen. Då började det som sedermera skulle bli den mycket omtalade branden på Doffeln. Fabriken totalförstördes, men detta hindrade dock inte August Schmitz som redan året efter hade produktionen i full gång igen, i en återuppbyggd fabrik.

Det var efter branden på Doffeln som det beslutades om att Malmö skulle få en yrkesbrandkår, och fröet till Malmö Brandkår var sått! Detta var för att slippa framtida förödande bränder likt den på Doffeln.

August Schmitz var en ytterst driven entreprenör som bland annat låg bakom det som senare blev Sydkraft och idag e.on. Malmö Yllefabrik var Sydkrafts första kund som fick lokalproducerad el från de skånska vattendragen. I hörnet av Lilla Nygatan och Malmborgsgatan finns Augusts bostadshus, man kan än idag se texten Malmborgen och monogrammet “AES” (August och Elisabeth Schmitz) på fasaden.

Branden var en stor händelse i Malmö och användes länge som tidsreferens. Begreppet “sen Doffeln brann” blev ett bestående spår av branden och används av främst Malmöbor än idag.

Den 30 november 2012 öppnade Doffeln på nytt, denna gång som det Kafé som ligger vid Citytunnelns södra uppgång vid Staion Triangeln. Varför kalla ett Kafé för Doffeln kan man ju undra? Vi tycker att det är en skön tidsepok att bygga ett kafékoncept kring, och påminner gärna Malmöborna och besökare om denna spännande historia, över en kopp kaffe. Förhoppningsvis det godaste kaffet ni druckit, sen Doffeln brann!